Elimina el teu compte de PactoZero


    Por favor indícanos el motivo de tu baja


    Nota legal: Tal com es defineixen en els termes i condicions d’ús del servei de PactoZero, un usuari p ot eliminar el seu compte en qualsevol moment, comunicant la seva decisió a PACTOZERO per les vies de comunicació establertes però les obligacions contretes anteriorment es mantenen després de la terminació. Per exemple, si l’usuari té envasos no retornats en el moment de sol·licitar la seva eliminació, l’usuari haurà d’abonar el cost d’aquests envasos. PactoZero pot mantenir algunes dades de l’usuari el temps necessari per a gestionar les obligacions contretes per aquest usuari.