Els Plàstics i el Canvi Climàtic: Un Problema Creixent

Els plàstics no sols contaminen els oceans i afecten la biodiversitat, sinó que també contribueixen significativament al canvi climàtic. Segons un informe recent del Centre per al Dret Ambiental Internacional (CIEL), les emissions generades per la producció i el cicle de vida complet dels plàstics són equivalents a les emissions anuals de 200 plantes de carbó.

Si aquesta tendència continua, es preveu que per al 2050, la contaminació per plàstics podria arribar a ser equivalent a les emissions de 600 plantes de carbó.

L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) destaca la necessitat d’una transició cap a una economia circular i sostenible per a reduir la dependència dels plàstics d’un sol ús i fomentar el reciclatge. Això inclou l’ús de matèries primeres renovables per a la producció de plàstics i una major eficiència en l’ús dels recursos (European Environment Agency’s hombre page).

La pandèmia de COVID-19 ha exacerbat aquest problema degut a l’increment en l’ús de plàstics d’un sol ús, com per exemple màscares i equips de protecció, generant més residus plàstics i dificultant els esforços per a reduir la contaminació plàstica.

Aquestes informacions subratllen la urgència de prendre mesures per a mitigar l’impacte ambiental dels plàstics i complir amb els objectius de l’Acord de París per a mantenir l’augment global de la temperatura per sota de los 2oC . És fonamental promoure polítiques que redueixin la producció de plàstics a partir de combustibles fòssils i augmentin les taxes de reciclatge i reutilització (Fundació Aquae).