Anàlisi de Cicle de Vida: Comparant productes d’un sol ús i les seves alternatives

El programa de les Nacions Unides The Life Cycle Initiativeavalua els materials d’envasament sobre la base d’una anàlisi de cicle de vida que engloba els impactes des de la producció de les matèries primeres, passant per totes les fases del seu ús fins a la gestió a la fi de la seva vida útil. D’aquesta manera, vol obtenir una visió més integral i independent que altres estudis no tenen, dels impactes que es produeixen en i entre les dimensions social, mediambiental i econòmica, per a les diferents solucions d’envasament. Una vegada feta l’avaluació, posa a disposició els resultats per a promoure que es prenguin les mesures destinades a aconseguir els objectius de l’Agenda 2030.

Recentment ha publicat recomanacions relatives als materials plàstics d’un sol ús i les seves alternatives, per a diversos tipus de productes, com a envasos de menjar per a portar, o gots per a begudes.

Els productes de plàstic d’un sol ús són omnipresents en la nostra societat, però cada vegada es reconeix més la necessitat de considerar opcions alternatives, bé siguin altres materials, o bé solucions d’envasos reutilitzables.

ENVASOS DE MENJAR PER A PORTAR: QUINES SÓN LES MILLORS OPCIONS SEGONS LES AVALUACIONS DEL CICLE DE VIDA

Els envasos reutilitzables/retornables per a menjar per a portar tenen una millor avaluació mediambiental global que els envasos d’un sol ús, si es garanteix la seva reutilització suficients vegades. No obstant això, el nombre de reutilitzacions, el sistema logístic, i les distàncies entre la zona de preparació i de consum han de considerar-se per a mesurar l’eficiència en cada cas.

En contextos en què l’envàs d’un sol ús és l’única opció (per exemple, a causa de la mínima acceptació per part de consumidors o per impossibilitat de recuperació de l’envàs), el poliestirè i el cartó són els materials avaluats amb menor impacte ambiental (sempre que estiguin dins d’una zona amb un sistema que garanteixi altes taxes de reciclatge).

En general, com menys recuperació obtenim amb el sistema de reciclatge existent, més potencial de reducció d’impacte ofereixen les alternatives reutilitzables. En aquest punt, esmentar que els plàstics d’un sol ús mantenen taxes de reciclatge efectives molt baixes, per sota del 50%. Tot això, amb una forta inversió pública i privada encaminada cap a promoure el reciclatge, tant en infraestructures com en conscienciació als usuaris, i sense tot just inversió en sistemes de reutilització.

GOTS DE BEGUDA: QUINES SÓN LES MILLORS OPCIONS SEGONS LES AVALUACIONS DEL CICLE DE VIDA

Segons l’anàlisi de cicle de vida, els diferents envasos d’un sol ús tenen impactes semblants independentment del material de fabricació (bio-plàstic, plàstic d’origen fòssil, o paper)

Potser els més preferibles són els gots de paper, si s’aconsegueixen recuperar els actuals baixos ràtios de reciclatge per a aquesta mena d’envàs.

  • Les begudes calentes haurien de servir-se en gots reutilitzables. Aquestes opcions reutilitzables tenen un menor impacte ambiental que les alternatives d’un sol ús, sempre que existeixi un procés de rentada prèvia a la reutilització que sigui automàtic i eficient (també s’esmenta l’opció de rentada a mà, però en aigua freda).

  • Per a begudes fredes, els gots reutilitzables són també una millor opció i tenen menor impacte ambiental que qualsevol alternativa de got d’un sol ús. Això és especialment diferencial per a esdeveniments tant de gran grandària, com de petita grandària que comptin amb un sistema que mantingui un percentatge baix de pèrdua o no retorn.
  • En tots dos casos, el nombre mínim d’utilitzacions perquè els envasos reutilitzables tinguin un impacte menor que els d’un sol ús, està garantit per la vida útil dels gots reutilitzables. A més, el sistema de retorn ha de garantir que la taxa de retorn sigui adequada per a també superar aquest nombre mínim d’utilitzacions.

Per tant, la primera prioritat seria canviar a alternatives reutilitzables, amb la consideració d’oferir un sistema contrastat que faciliti la devolució i preparació dels envasos per a la seva reutilització.

És clar que no hi ha solucions úniques per a tots els casos, i que cada alternativa al producte d’un sol ús depèn de les condicions i el context. No obstant això, hi ha un creixent nombre de casos en què les alternatives reutilitzables puntuen millor en una visió integral del cicle de vida de l’envàs. I en la mesura en què siguem més i més eficients en reutilització i es creïn més infraestructures, es podrà implementar en més casos. Anirem veient com apareixen aquests casos, en pròximes dates.