Ens trobem en una situació de profunda transformació en el món dels envasos per a aliments. Moltes preguntes i dubtes afloren davant un futur amb canvis legislatius i canvis en els patrons de consum. Els envasos reutilitzables seran una alternativa en molts casos. A continuació destaquem els factors clau.

Quina és la preferència dels usuaris?

Hi ha una creixent preocupació per la contaminació que els envasos estan generant, com es mostra en estudis d’opinió recents:

Un 56% dels consumidors estan disposats a comprar productes en envasos de menor impacte ambiental, solucions més sostenibles.

Un 30% estan disposats a comprar-los fins i tot si han de pagar un preu lleugerament més alt en els envasos.

Enquesta OCU Spain, Juny 2020

“El Govern aprova la Llei de Residus amb la finalitat del plàstic d’un sol ús en 2021 – Es crearà un nou impost al plàstic.”

Quina és la legislació sobre envasos?

Segons la nova Llei de Residus a Espanya, a partir de l’1 de gener de 2023: el consumidor haurà de pagar un preu diferenciat en el tiquet de venda per cada baso de beguda, la seva tapa i tap; recipients per a aliments, destinats normalment al consum en el lloc o per a portar. A més, s’aplicarà un nou impostos als plàstics d’un sol ús.

A la UE es promou l’ús d’envasos reutilitzables, i en diversos països (Alemanya, França) s’ha transposat la llei per la qual s’obliga al fet que s’ofereixi a l’usuari una opció d’envàs reutilitzable en els menjars take away i a domicili.

Amb una solució d’envàs reutilitzable s’anticipa l’impacte dels canvis legislatius que promouen la reducció en els envasos d’un sol ús i en la petjada de carboni.

Quant costen els envasos reutilitzables?

En realitat, el seu cost per utilització pot arribar a costar menys que els envasos d’un sol ús comparables, si afegim els costos de gestió i tractament de residus que estan aflorant, els nous impostos, i la infraestructura de reutilització adequada.

En PactoZero, hem desenvolupat una plataforma de reutilització que sigui eficient i competitiva respecte l’envàs d’un sol ús, al mateix temps que millora radicalment la petjada de carboni total.

Quin és l’envàs més respectuós?

Hi ha una certa confusió sobre quin és l’envàs més respectuós amb el medi ambient, i sovint es parla de la circularitat com l’objectiu últim: aconseguir que l’envàs sigui utilitzat el major temps possible, i al final de la seva vida útil, recuperat i convertit de nou en envasos per a la seva funció original. Encara que hi ha estudis que defensen que l’ús de materials reciclats pot reduir la petjada ambiental d’un envàs d’un sol ús, la realitat és que es genera un residu cada vegada que s’utilitza un envàs, i hi ha una taxa efectiva de recuperació de materials post-consum molt molt baixa, s’estima que només del 10% en el cas dels plàstics. És a dir, la major part dels materials no s’aprofiten després del seu primer ús.

L’alternativa de l’envàs reutilitzable dins d’un model circular permet evitar el residu, i una recuperació efectiva de l’envàs al final de la seva vida útil.

A més, estem duent a terme estudis de cicle de vida que mostren que el servei d’envasos reutilitzables redueix la petjada ambiental a la meitat, respecte les alternatives d’un sol ús.